portfolio > Religious Works

St. Michael the Archangel
St. Michael the Archangel
2024